Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 w/w Rozporządzenia:

- w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej,

- w celu przedstawienia oferty handlowej oraz będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu,

- w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia nszych

usług, tj. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, ksiegowe i prawne.

Każdy z naszych Kontrahentów ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich poprawy lub ich usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych.

Wszelkie  uwagi  prosimy  kierować na adres naszej firmy

EMES AUDIO 26-085 Ciosowa, ul. Ławęczna 30

lub w formie elektronicznej na adres: biuro@emesaudio.pl

        

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej stron i ma charakter czysto informacyjny.